Leonardo Fund otrzymał wsparcie NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybrało koncepcję Leonardo Fund jako jeden z 19 projektów objętych wsparciem w ramach programu Bridge Alfa. Wkrótce rozpoczniemy wspieranie finansowe i merytoryczne projektów z obszarów life science i gier wideo,

Więcej na https://goo.gl/KQixPr