Informacja udostępniana w związku z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

Niniejsze oświadczenie stanowi realizację wymogów przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług …

Informacja na temat zmian w zakresie działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) wynikających z Ustawy z 16.08.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. 2023 poz. 1723)

W związku z wejściem w życie w dniu 29 września 2023 roku Ustawy z 16.08.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów …

Debiut Simteract na rynku NewConnect

Nasza spółka portfelowa Simteract S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect warszawskiej giełdy Simteract to spółka, która dostarcza produkty w dwóch segmentach: produkcji gier wideo we współpracy z globalnymi wydawcami oraz produkcji …