Debiut Simteract na rynku NewConnect

Nasza spółka portfelowa Simteract S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect warszawskiej giełdy

Simteract to spółka, która dostarcza produkty w dwóch segmentach: produkcji gier wideo we współpracy z globalnymi wydawcami oraz produkcji aplikacji i oprogramowania w zakresie rozwiązań symulatorowych.

Spółka pracuje obecnie nad dwoma projektami – produkcją pod roboczym tytułem „Projekt #1” oraz symulatorem kierowcy firmy transportowej „Carpool Simulator”.

W październiku 2020 r. spółka przeprowadziła emisję akcji, z której pozyskała ok. 4,3 mln zł. Środki te zamierzała przeznaczyć na realizację produkcji „Carpool Simulator”.

Do obrotu trafiło 650.000 akcji serii A, 370.000 akcji serii B oraz 170.000 akcji serii F.