Debiut Simteract na rynku NewConnect

Nasza spółka portfelowa Simteract S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect warszawskiej giełdy Simteract to spółka, która dostarcza produkty w dwóch segmentach: produkcji gier wideo we współpracy z globalnymi wydawcami oraz produkcji …

Otwarty nabór projektów

Leonardo Fund informuje, iż w trybie ciągłym prowadzi nabór projektów badawczo-rozwojowych w fazie Proof of Principle i Proof of Concept. Celem Leonardo Fund jest wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych, prac …