O nas

Leonardo Fund to fundusz typu seed capital finansujący projekty w fazie Proof of Principle i Proof of Concept.

Celem Leonardo Fund jest wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz innowacyjnych pomysłów i nowoczesnych technologii z sektora life science oraz przemysłów kreatywnych.

Fundusz poza środkami finansowymi zapewnia przedsiębiorcom wsparcie merytoryczne i rynkowe w Polsce oraz wsparcie we wprowadzaniu produktów i usług na rynki zagraniczne.

Fundusz został powołany do realizacji wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju projektu  współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Całkowita wartość projektu wynosiła 20 000 000 zł, wartość dofinansowania 16 000 000 zł. Rezultatem projektu było sfinansowanie 16 innowacyjnych projektów B+R.

Inwestycje w ramach tego produktu finansowego nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.


Informacje i aktualności

Najnowsze informacje o działalności Spółki oraz informacje dla inwestorów

Informacja na temat zmian w zakresie działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) wynikających z Ustawy z 16.08.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. 2023 poz. 1723)

W związku z wejściem w życie w dniu 29 września 2023 roku Ustawy z 16.08.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów …

Informacja udostępniana w związku z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

Niniejsze oświadczenie stanowi realizację wymogów przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług …