O nas

Leonardo Fund to fundusz finansujący projekty w fazie Proof of Principle i Proof of Concept utworzony przez trzech doświadczonych menadżerów inwestycyjnych z wieloletnim doświadczeniem inwestycyjnym na rynku seed i Venture Capital w Polsce i za granicą.

Celem Leonardo Fund jest wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz innowacyjnych pomysłów i nowoczesnych technologii z sektora life science oraz przemysłów kreatywnych (gier video i multimediów).

Fundusz poza środkami finansowymi zapewnia przedsiębiorcom wsparcie merytoryczne i rynkowe w Polsce oraz wsparcie we wprowadzaniu produktów i usług na rynki zagraniczne.

Fundusz został powołany do realizacji wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju projektu  współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Wartość projektu wynosiła 20 000 000 zł, wartość dofinansowania 16 000 000 zł. Rezultatem projektu było sfinansowanie 16 innowacyjnych projektów B+R.


Aktualności

Najnowsze informacje o naszej działalności

Debiut Simteract na rynku NewConnect

Nasza spółka portfelowa Simteract S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect warszawskiej giełdy Simteract to spółka, która dostarcza produkty w dwóch segmentach: produkcji gier wideo we współpracy z globalnymi wydawcami oraz produkcji …