Meetlify sp. z o.o. dołącza do portfela Leonardo Fund

Meetlify sp. z o.o. to spółka powstała w styczniu 2019 r.

​Od tego czasu zespół profesjonalistów tworzących spółkę pracuje nad opracowaniem systemu umożliwiającego budowanie przez użytkowników sieci kontaktów, a także zarządzanie i utrzymywanie wartościowych relacji, w czym pomagać będą inteligentne rekomendacje, algorytmy odszumiania oraz sztuczna inteligencja.

Spółka opracowała autorskie programy badawczo-rozwojowe, które realizuje we współpracy z Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach.

​W skład zespołu wchodzą osoby z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym i naukowym, a także z doświadczeniem w wytwarzaniu oprogramowania mobilnego, tworzeniu i przetwarzaniu danych w systemach cloudowych a także organizatorzy i producenci wydarzeń i projektów dedykowanych rynkowi spotkań.

Więcej informacji na stronie https://www.meetlify.com