Otwarty nabór projektów

Leonardo Fund informuje, iż w trybie ciągłym prowadzi nabór projektów badawczo-rozwojowych w fazie Proof of Principle i Proof of Concept.

Celem Leonardo Fund jest wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz innowacyjnych pomysłów i nowoczesnych technologii z sektora life science oraz przemysłów kreatywnych, z naciskiem na branżę gier video i multimediów.

Projekty należy zgłaszać przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.leonardofund.pl w zakładce Kontakt lub na adres e-mail: biuro@leonardofund.pl

Fundusz poza środkami finansowymi zapewnia przedsiębiorcom wsparcie merytoryczne i rynkowe w Polsce oraz wsparcie we wprowadzaniu produktów i usług na rynki zagraniczne.

Projekt realizowany przez Leonardo Fund jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Wartość projektu wynosi 20 000 000 zł, wartość dofinansowania 16 000 000 zł. Rezultatem projektu będzie sfinansowanie co najmniej 16 projektów B+R